God aktivitet for Abyss i Bygg & Anleggsmarkedet!

Anleggsdykking er et av våre nye satsingsområder, og vi har den siste tiden bygget opp betydelige ressurser i utstyr, kompetanse og markedsføring mot dette markedet. Arbeidet har gitt resultater, og Abyss har den siste tiden vunnet en rekke kontrakter inne Bygg & Anlegg.  Dette er blant annet:

- Hias / Ringsaker kommune: Inspeksjon og beredskapsavtale for sjøledninger i Mjøsa
- Lønnheim Entreprenør: Understøping av Devoldholmen kai, Kristiansund
- Ålesund Kommune: Oppretting og sluttføring av sjøledningsprosjektene Emblemsvåg-Flisneset
og Drevika-RA2
- Statnett: Nye strekkavlastere og rengjøring av sjøkabler, Rombakken, Narvik
- Brattvåg Vassverk: Gjennomføring av vannledning i fjell
- Statens Vegvesen: Inspeksjon av 50 fergekaier og bruer i Hordaland

 

 

Sammen med en rekke mindre oppdrag betyr dette at Abyss er i ferd med å etablere en stabil og god drift innen anleggsdykking og ROV-inspeksjoner for Bygg & Anlegg. Vi er spente på fortsettelsen, og har tro på at vi har mye å bidra med i dette spennende markedet!

 

Emblemsvaag

Mads Lindahl og Asbjørn Kjerringvåg er i ferd med å avslutte del 1 av prosjektet Emblemsvåg – Flisneset for Ålesund kommune!

Kategori: Aktuelle artikler