"Aldri vært så travelt"

sier driftssjef Petter Gundersen, "det går mot omsetningsrekord innen oppdrett i januar!"

petter

Det er flere faktorer som spiller inn her:

'Dagmar' er ett av dem, og resulterte i en mengde inspeksjoner og oppretting av flåter og anleggsfortøyninger. Disse forespørslene må betjenes med en gang, ofte i går, og utfordrer vår logistikk plan enda mer enn vanlig.

Årets nye utsett er i gang og vi har allerede begynt å sette ut fortøynings systemer til flere nye anlegg.

I forbindelse med oppdagelser av syk fisk får vi flere hasteoppdrag som må prioriteres. Vi har hatt opp til tre båter på samme oppdrag for å få det unna fort nok. Her er rengjøring og desinfeksjonsrutinene enormt viktig, og dette tar mye tid.

Abyss har til sammen 6 båter som jobber full tid for havbruksnæringen. "Vi har bestemt at vi skal være best på kompetanse og utstyr, og vi jobber nå med å skifte ut en av de eldre båtene våre samtidig som vi oppgraderer en annen. Det koster mye å være best i dette markedet, men vi er sikre på at dette er riktig satsing", sier Gundersen.

Så her er det nok å henge fingrene i. Men det skjer mer. Vi har spennende planer utover våren og vil komme tilbake til dette i neste nyhetsbrev!

Kategori: Aktuelle artikler