Maritime operasjoner i trygge rammer

Arbeidsdykking og maritime operasjoner innebærer en høy grad av risiko for de ansatte. Gjennom kontinuerlig fokus på HMS og kvalitetsstyring skal vi sikre at vi har rutiner, kompetanse og utstyr for å utføre alle operasjoner på en sikker måte.

Maritime operasjoner i trygge rammer

Arbeidsdykking og maritime operasjoner innebærer en høy grad av risiko for de ansatte. Gjennom kontinuerlig fokus på HMS og kvalitetsstyring skal vi sikre at vi har rutiner, kompetanse og utstyr for å utføre alle operasjoner på en sikker måte.

Vårt mål er å være en trygg og god arbeidsplass

Vi er overbevist om at god opplæring, god intern kommunikasjon og tilfredse medarbeidere skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring for den enkelte og for selskapet som helhet.

Våre HMS mål er

Unngå alle ulykker

Ha fornøyde medarbeidere og lavt sykefravær

Unngå skader på miljøet rundt oss

Utviklet av Idium en del av 1881