Tjenester

Vår visjon er å støtte havbruksnæringens vekst og utvikling gjennom å bidra til miljøvennlig fiskeoppdrett. 

Abyss Aqua er et av Norges ledende leverandører av arbeidsbåt- servicetjenester for havbruksnæringen. Vi har et av landets største flåte av servicefartøy, og stiller med alle nødvendige ressurser for store og små prosjekter. En kompetent stab av fast ansatte sjøfolk, servicearbeidere, arbeidsdykkere og ROV-piloter, sørger for at jobben blir gjort skikkelig!

HMS og kvalitetsstyring er sentralt for all vår virksomhet, og vi jobber kontinuerlig for at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsdag, og at vi ikke skal ha hendelser som skader miljøet eller omgivelsene våre. 

abyss-baater1

Kategori: Aktuelle artikler