Tjenester

abyss rov
 

    Inspeksjoner:  
    Dykker- og ROV inspeksjoner av nøter og fortøyninger, med et av  ddmarkedets beste dokumentasjonsløsninger.  

 

 

aqua ved kai     Notvask og servicearbeid:
    Helt rene nøter med moderne teknologi, velutstyrte servicebåter og  ccerfarne operatører.  Vasking og vedlikehold skjer effektivt og ccskånsomt.  Kunden har til enhver tid full kontroll over vaskestatus xxgjennom vårt rapportsenter.      
dykkebilde surt vært     Utlegging av anlegg og fortøyningsarbeid:
    Våre båter er utrustet med «Abyss Safety Link» dekksutstyr for   xxsikkert arbeid på dekk. 
xxKomplett dokumentasjon av fortøyninger og utlegging av anlegg iht xxoffentlige krav.
fosna triton

    Nødberedskap:
    Abyss Aqua tilbyr 24/7 nødberedskap ved mistanke om rømming av xxfisk, eller andre hendelser.  Våre hurtiggående dykkerfartøyer gir rask xxbistand.

aure båt     Avlusing:
    Vi tilbyr avlusning med flere teknologier, samt bistand og overvåking xxmed servicefartøyer, dykkere og ROV under avlusningsoperasjoner.
Oppdrett i sola     Transport og andre tjenester:
    Transport, slep og andre tjenester fra vår omfattende fartøyspark.
Kategori: Generelt

Abyss besitter lang teoretisk og praktisk kompetanse innenfor oppdrett av fisk, drift av lokaliteter og teknisk drift og vedlikehold.  Fortøyning er en spesialitet, og som sertifisert fortøyningsleverandør leverer vi fortøyningsanalyser, design og beregning av laster. 

Ta kontakt for:
  • Generell rådgivning
  • Lokalitetsklassifisering
  • Fortøyningsanalyser
  • Design av forankringssystemer
  • Utstyrsvalg og innkjøp av utstyr
  • OLEX / logging av bunntopografi
  • Klargjøring til sertifisering / dugelighetsbevis
  • AquaQuery - kartlegging av forbedringsområder i oppdrettslokaliteten

Vi utfører lokalitetsklassifisering i samarbeid med Havbrukstjenesten as.  Pt bruker vi analyseprogramene AquaSim og ConMotion, og har praktisk erfaring og god kompetanse innenfor dette feltet.

Kategori: Generelt

Arbeidsdykking har alltid vært en kjernevirksomhet i Abyss

Dykkertjenester er viktig for å yte komplette tjenester for oppdrettsnæringen.

Abyss Aqua har et stor antall fast ansatte arbeidsdykkere.  Dykkerne opererer tyngre dykkerfartøyer med kran og utstyr for fortøyningsarbeid, og hurtiggående fartøyer som raskt kan rykke ut ved behov.  Våre dykkere bor om bord i fartøyene, og har 24/7 beredskap ved mistanke om potensiell rømming eller andre behov. 

Dykking er risikoutsatt arbeid, og Abyss Aqua har derfor alltid vært et foregangsselskap for sikker arbeidsdykking innen oppdrett.  Vi monitorerer kontinuerlig alle dykkeraktiviteter, og jobber systematisk for å sikre dykkerne våre mot ulykker og skader.

En dykker i Abyss Aqua er ikke bare en dykker, men også en erfaren servicearbeider!

dykkebilde surt vært

Kategori: Generelt

Abyss Aqua AS har en bred båtpark med kapasitet for alle typer serviceoppdrag.

Våre båter utfører alle oppdrag på sjøen, med serviceoppdrag og undervannsarbeid for havbruksnæringen som spesialitet. Båtene rangerer fra 25 meters arbeidsbåter i stål, til hurtiggående fartøy for dykking og ROV.  I tillegg til båtparken nedenfor har selskapet 4 båter i bestilling med levering i 2015, samt innleide fartøyer for å håndtere arbeidsomfanget i høysesongen.

 

fosna_167 fosna fighteer

Fosnakongen 
25x12m CoastCat

Tlf 468 19 334

MS Fosna
15x9,5m Follakat

Tlf 979 53 257

Fosna Fighter 
14,9x9,5m Katamaran

Tlf  458 33 983

fosnakallen_bakfra_skjrt fosna fighter 2

MS Fosnakallen.
15x9,5m Follakat

Tlf 458 34 699

Fosna Fjordbris 
15x8m Risnes Katamaran

Tlf  958 15 486

Fosna Aqua
14,9x9,5 Katamaran

Tlf  406 14 519

p5192207_small fosna triton

Fosna Neptun
15x9m Katamaran

Tlf 406 14 751

Fosna Viking
15x7m Sletta Katamaran

Tlf 476 30 389

Fosna Triton
14,9x4,7m Maritim Partner

Tlf  458 34 593

 
   Fosna Amon

Fosna Flyer
11x4m Maritim Partner

Tlf 406 12 582

Fosna Orion
15x10 m katamaran Moen Marin

Tlf  458 34 4010

 

Fosna Amon
15x10 m katamaran Moen Marin

Tlf  458 34 4010

 
aure båt    
Aure
49x11m Avlusningsfartøy. 
Charter fra Holberg Shipping.
Fosna Targa
9x3m Targa Skyssbåt 
 
     

 

 Moderne og riktig utstyr er en forutsetning for å levere kostnadseffektive tjenester, og for å kunne tilby et sikkert og attraktivt arbeidsmiljø for våre ansatte. I tillegg til fartøyene har Abyss Group et av landets største utstyrsparker innenfor ROV, dykking og annet undervannsarbeid. 

Les mer: Arbeidsbåter

Kategori: Generelt